Hjärtat i HOCIs teknik är den patenterade diafragmacellen som utformats med hjälp av innovativ och unik teknik för att effektivt leverera elektrolysvattenlösningar med en 1-4% lösning av NaCl och vatten som utgångsmaterial.

Till skillnad från andra elektrolytiska celler separerar ett membran Anolyt och Katolyt lösningarna som genereras vid respektive anod och katodkamrarna i cellen. Detta förhindrar att de två strömmarna blandas och bildar en enkel natriumhypokloritlösning vilket är fallet med många andra kommersiellt tillgängliga elektrolytiska celler.

Uppfinningen av dubbelkammar diafragma elektrolysapparaten (hjärtat i alla HOCIs produkter) markerar ett genombrott i desinfektions, steriliserings och vattenrenings teknik.

Liknande elektrolysapparater har varit kända tidigare, men det var först i slutet av 70-talet som EW teknik utvecklades av det Ryska institutet för medicinsk och vetenskaplig forskning. Tidigare modeller av EW produkter såldes i hela forna Sovjetunionen, i allmänhet för att desinficera vatten och för sterilisering på sjukhus.


Den uppfinning HOCI använder gör det möjligt att avsevärt utvidga dess kommersiella tillämpningar och ger i detta hänseende HOCI en obestridliga fördel över befintliga konkurrenter. Diafragmatekniken (EW) är unik för HOCI och den är patenterad över hela världen.

HOCI celler tillverkas med varierande produktionsvolymer.

Allt från 55L /h till 1000L /h Anolyt per cell.

Kombination av celler gör det möjligt att tillverka HOCI enheter med en kapacitet på upp till 6000L Anolyt /h.

Anolyten kan antingen doseras direkt i ditt system, eller alternativt till en ackumulatortank om behovet av dosering är varierande. Med hjälp av en sensorstyrd doseringspump anpassas doseringen till den biologisk belastningen i ditt system.


Krav på våra system: tillgång till salt, vatten och el.

Generatorerna kan styras av PLC med en enkel att använda HMI (Human Machine interface) som gör det möjligt för slutanvändaren att exakt kontrollera Anolytens pH-värde och rätt dosering för enviss tillämpning.


Genomsnittlig kostnad för att tillverka 1000 liter av Anolyt i ett europeiska och Nordamerikanska länder är ca 3 EUR.

Detta gör vätskan till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till många idag använda kemikalier.

TEKNIK
Banbrytande ny teknologi inom sterilisering, desinfektion och vattenrening

ELEKTROLYS JONISERAD- ELLER IONIZED VATTENLÖSNING
HOCIs elektrolys Water (EW, EOW eller EO, även känd som elektrolys joniserad vattenlösning eller ionized vattenlösning) -teknik. En process där vanligt vatten och en utspädd saltlösning passerar genom en speciellt utformad elektrolytisk cell, för att ändra salt/ vattenlösningens funktionella egenskaper utan att tillföra reagenser.

HOCI-lösningarna (anolyt och katolyt) har visat förmåga att:

-Förstöra mikroorganismer som gråmögelsvamp, salmonella, e-coli, listeria och mjältbrandsporer,
-Rena vatten och avloppsvatten
-Rengöra och avfetta

 

HOCI skräddarsyr, marknadsför, monterar och säljer utrustning som kan producera två olika typer av vätskor:

1. Anolyt lösningar som är starkt oxiderande lösningar med pH värden mellan 2,5 ± 8,5 och en Oxidation förmåga (ORP) av 600 till 1200 mV. Anolyt kan potentiellt användas som ett bredspektrum bakteriedödande medel för att döda alla typer av mikroorganismer, inklusive virus, svampar och bakterier.

2. Katolytlösningar är antioxiderande, milda alkaliska lösningar med pH värden från 10,5 till 12,0 och ORP av -600 till -900 mV. Katolytlösningar kan potentiellt användas som avfettningsmedel, rengörings- och tvättmedel.